La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la resta de normativa aplicable.

En compliment del que disposa l'article 13 de l'RGPD t'informem del següent:

Responsable
Enrique Pérez Fernández (des d'ara, MARVA Joies )

Carrer Esglèsia, 64, 08471 Vallgorguina (Barcelona),

Telèfon de contacte: +34 613 00 41 00

Què fem amb les teves dades?

- Apartat "Nou Client"
La principal finalitat d'aquest tractament és la gestió dels usuaris registrats al nostre web, així com l'enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per MARVA Joies per a l'enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d'altres entitats. MARVA Joies assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres usuaris. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació de servei requerit i únicament seran emprats amb aquesta finalitat.

- Apartat "Realitzar Compra"
A l'igual que indiquem en la nostra política de privacitat, la principal finalitat del tractament de les dades és mantenir la relació contractual amb els nostres clients, facilitar la tramitació de les comandes, la realització d'estudis estadístics, enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per Marva joies o per a l'enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes, així com per al descobriment i prevenció de el frau, i minimització de risc, basant-se l'interès legítim reconegut per la normativa vigent.

- Apartat "Butlletí ofertes" i "Ofertes Express"
El e-mail facilitat serà objecte de tractament per part de MARVA joies amb la finalitat d'enviar el butlletí d'ofertes. Aquest Butlletí té caràcter exclusivament informatiu.

- Accions de Màrqueting.
MARVA Joies podrà utilitzar aquestes dades per informar sobre futures promocions, ofertes i altres accions comercials en els casos en què vostè. Sigui ja client o si no ho és, quan vostè. Ens hagi proporcionat el seu consentiment en el corresponent apartat.

- Apartat "Formulari de Contacte i Centre de Suport de Marva Joies"

Recollirem dades per tal de gestionar el centre de suport de Marva joies i el contacte amb el client via tiquet a fi de poder atendre la seva petició.

Ús dels tiquets

Cada usuari pot accedir als seus tiquets / missatges des del seu panell de client, mitjançant usuari i contrasenya. Les contrasenyes són personals i intransferibles i l'usuari és responsable de l'ús de les seves contrasenyes i de la seva comunicació a tercers. La informació que conté els tiquets és de caràcter confidencial. Marva joies prohibeix la publicació dels tiquets a tercers i de la seva divulgació en fòrums, xarxes socials i qualsevol lloc web.

- Apartat "Formulari RMA"
La principal finalitat d'aquest tractament és la gestió de l'RMA (Ús de garantia del seu producte). Les seves dades poden ser comunicats als fabricants en el supòsit de productes avariats o defectuosos.

- Informació recollida orientada a millores web
Per millorar els nostres serveis i la compra on-line estem analitzant el portal  de MARVA Joies i la correcta navegació de l'usuari. Aquesta informació serà confidencial i únicament serà utilitzada per millorar la seguretat i funcionament de la nostra botiga on-line i per a fins estadístics.

Base jurídica dels tractaments

Per al registre, compra i la gestió de les garanties basarem el tractament de les dades en l'execució de l'contracte de compra o en el marc de la relació precontractual.

Per a l'enviament d'informació comercial basarem el tractament en el seu consentiment, tot i que si Vè. Ja és client podrem enviar-li informació sobre productes similars proporcionant sempre un mitjà senzill i gratuït per a donar-se de baixa.

El consentiment aquí prestat pel Titular per a comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius.

Destinataris

Amb motiu de la compra seves dades poden ser comunicats als següents destinataris:

Entitats bancàries per al pagament les compres amb targeta i / o estudi de finançament de compres i obtenció de crèdits al consum.
Entitats que presten serveis de recerca, descobriment i prevenció de el frau, així com la minimització de el risc de la seva comissió, basant-se l'interès legítim reconegut per la normativa vigent.
A l'Oficina de consumidors i usuaris en cas d'existir alguna reclamació.
Als fabricants, Serveis tècnics i / o majoristes en el cas de garanties o reparacions. A aquelles empreses transportistes que puguin tenir encarregat l'enviament als clients de les comandes corresponents. Aquests destinataris poden estar ubicats dins del territori espanyol com a fora d'ell mateix, en funció del producte i / o servei adquirit.
En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les Forces i Cossos de Seguretat.
A les administracions públiques a les que hàgim de facilitar informació amb motiu de l'acompliment de les nostres obligacions legals.
Per a l'enviament de newsletters o butlletins de notícies és possible que utilitzem l'eina Mailchimp que pertany a la companyia nord-americana The Rocket Science Group, LLC. Per tant, estaríem davant d'una transferència internacional de les seves dades per prestar únicament aquest servei. Pots trobar informació sobre aquesta companyia i la seva política de privacitat aquí. A més, aquesta companyia es troba adherida a l'protocol Privacy Shield que permet les transferències internacionals de dades entre la Unió Europea i els Estats Units.

L'ús d'Mailchimp no és una cessió de dades, sinó que les dades només es faran servir per aquesta plataforma única i exclusivament per a remetre els butlletins i sempre amb el seu consentiment.

Marva Joies assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres clients. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació de servei requerit i únicament seran emprats amb aquesta finalitat.

Drets dels interessats

L'interessat té els drets següents:

Podrà sol·licitar informació sobre les dades de caràcter personal emmagatzemats que li concerneixin (accés)

Podrà sol·licitar que es corregeixi la inexactitud de les seves dades personals. (Rectificació)

Podrà sol·licitar l'eliminació o limitació del tractament de les seves dades personals i (supressió i limitació)

També pot sol·licitar que se li posin a disposició les seves dades personals en un format estructurat, corrent i de lectura mecànica. (Portabilitat)

Per a això haurà de dirigir per escrit adjuntant una còpia de l'DNI o document que l'identifiqui, a l'adreça carrer Esglèsia, 64 08471 Vallgorguina (Barcelona) també a través del nostre formulari o al correu electrònic lopd@marva.es. MARVA Joies.

L'interessat també té dret a presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades). No obstant això, qualsevol qüestió relacionada amb les dades el convidem a contactar amb nosaltres per solucionar-la.

Qualitat de les dades

Els usuaris hauran de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagin estat recollides.

Protecció dels menors

No recollim dades personals de menors. És responsabilitat de pare / mare / tutor legal vetllar per la privacitat dels menors, fent tot el possible per assegurar que han autoritzat la recollida i l'ús de les dades personals del menor.

Xarxes Socials

Mitjançant la nostra pàgina web pot accedir a les xarxes socials Facebook o Instagram d'accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l'usuari pot registrar i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris d'aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent del web www.marva.es i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les fixades per Facebook o Instagram. MARVA Joies no és titular de les xarxes socials.


Actualitzat: 8 abril 2021